ANBI informatie

In maart 2021 is Stichting Samiwork opgericht met als doel specifieke projecten ten behoeve van de Sami te ondersteunen.

Dit bericht is geplaatst op 30-09-2021

Naam van de instelling:

Stichting Samiwork

RSIN:

862394843

Contactgegevens:

  • Bezoekadres: Zuiderstraat 3, 9524PG Buinerveen
  • Emailadres: info@samiwork.com
  • Website: www.samiwork.com

Doelstelling van Stichting Samiwork:

Het Christelijk getuigenis in woord en daad te bevorderen in de bevolkingsgroep Sami.

Bestuursfuncties en namen van de bestuurders:

  • Voorzitter: T.J.C. Maduro
  • Penningmeester: A. B. Heeling
  • Secretaris: M. de Wolde

Actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten:

In dit oprichtingsjaar inventariseert de Stichting de volgende projecten en netwerk:

  • een kleine organisatie die Sami-kinderkleding wil ‘leasen’ om zo ook mensen met een smalle beurs mogelijkheid te geven hun cultuur te behouden;
  • het ondersteunen van verslaafdenopvang in Lovosoro;
  • evangelisatiemateriaal in Sami-talen.

Financiële verantwoording:

Als Stichting streven wij ook in onze financiële verslaglegging transparantie na. Wij willen verantwoord met de ons toevertrouwde gelden omgaan en zullen daarom na afloop van een boekjaar een jaarverslag publiceren waarin we verantwoording afleggen van ons financiële beleid over het afgelopen jaar.

  • Aangezien 2021 ons oprichtingsjaar is zal ons eerste gepubliceerde jaarverslag dus in 2022 verschijnen.