Financiële verantwoording 2022

Dank voor uw giften voor de projecten van Stichting Samiwork! Mede door uw hulp kan het Evangelie onder de Sami verspreid worden. Hier ziet u hoe de giften besteed zijn in 2022.

Dit bericht is geplaatst op 19-05-2023
Financieel Overzicht Stichting Samiwork 2022
Debet            Credit          
 
Banksaldo 01-01-2022  €    1.187,20  
 €   1.187,20  
Inkomsten:   Uitgaven:
Giften 2022  €       754,00   Onkosten vergoeding camper Fam. Ockels  € 5.954,87
Overboeking VPEZ  € 15.000,00   Project 3 - meisjeskolt  € 1.100,00
 € 15.754,00   Project 2 - kinderstrip-bijbel  € 1.500,00
  Promotiemateriaal  €     205,70
  Bankkosten   €     214,75
  Diverse onkosten  €       47,00
   € 9.022,32
Banksaldo 31-12-2022  €   7.918,88