Nieuws

ANBI verklaring 2023
Samiwork & ANBI Samiwork is een stichting erkend door de belastingdienst als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Wie aan Samiwork een gift geeft, mag dat bedrag aftrekken van de inkomstenbelasting. Bovendien is Samiwork vrijgesteld van schenk- en erfbelasting.
Financiële verantwoording 2022
Dank voor uw giften voor de projecten van Stichting Samiwork! Mede door uw hulp kan het Evangelie onder de Sami verspreid worden. Hier ziet u hoe de giften besteed zijn in 2022.
Betekenis van joik voor Arild Måsø
Arild Måsø woont in noord-Noorwegen, is Sami en noemt zich een ''lofprijzer'' en evangelist. Hij houdt van God de Schepper en doet niet liever dan op traditioneel Samische manier god de lof geven. In de video die gemaakt is door HimlenTV vertelt hij over zichzelf en zijn muziek.
Documentaire 'REINDEER heart of the Sami culture'
In 2016 reisde Jeroen van Bruggen naar Lapland om daar een documentaire te maken over de samenhang tussen de Samicultuur en de rendierhouderij. "REINDEER heart of the Sami culture" is het resultaat van zijn verblijf. De documentaire geeft een mooi beeld van de betekenis van hoe het er toegaat. Via de volgende link kunt u kijken.
ANBI informatie
In maart 2021 is Stichting Samiwork opgericht met als doel specifieke projecten ten behoeve van de Sami te ondersteunen.
Sami-talen bedreigd met uitsterven
De Sami wonen verspreid over Noorwegen, Zweden, Finland en Rusland. Een groot gebied. Er zijn dan ook verschillende talen onder hen. Maar wat als je taal verboden wordt?
Sami-jongeren over discriminatie
Jongerenprogramma waarin jonge Sami uit Zweden vertellen...
Nieuwe website
Welkom op onze brand-nieuwe website.
Naar het archief