Verlangen...

Als we bidden zijn we in gesprek met God, de Vader.
We kunnen luisteren naar wat Hij verlangt. Maar ook mogen we onze wensen bekend maken.
God belooft, dat wanneer wij bidden naar zijn wil, Hij ons verhoort!

Verlangen...

De situatie in Lapland is gecompliceerd. Er spelen politieke en economische belangen, waar de oorsprongsbevolking aan ondergeschikt is gemaakt. Hun oorspronkelijke bestaanswijze, leven van de rendierhouderij, staat zwaar onder druk. Waterkrachtcentrales onderbreken de loop van de rivieren. Mijnbouw ondergraaft de weidegronden. Spoorlijnen en wegen zijn een gevaar voor de grazende kuddes. Momenteel zijn er processen gaande waarbij de Sami hun rechten terug proberen te winnen, maar veel dingen zijn niet terug te draaien. 

Er is veel diep geworteld leed in families. 

Wilt u meebidden voor de Sami? Geef u dan op via het contactformulier voor onze gebedsbrief!