Giften

Samiwork is afhankelijk van giften.

Giften

Wilt u bijdragen aan dit werk?

* Giften voor het werk van Frits en Marleen zijn welkom op: NL53 INGB 0000 1859 85 t.n.v. VPE Zending  o.v.v. Zendingswerk Frits en Marleen Ockels

U kunt een machtiging invullen via deze link: https://www.vpe-zending.nl/formulieren/1680/donatie.html,  of de QR code scannen. 

* Wilt u Stichting Samiwork financieel steunen bij het uitvoeren van haar projecten, kunt u dat doen via het bankno van de Stichting:  NL07 ABNA 0100 8481 33. 

Giften zijn in beide gevallen ANBI aftrekbaar.