Welkom bij Samiwork!

De Sami zijn de oorspronkelijke bevolking van Lapland. 
Ze bewonen het koude gebied in het noorden van Noorwegen, Zweden, Finland en Rusland.
Van oorsprong zijn het onder meer rendierhouders.
Veel Sami zijn door de kolonisatie van het gebied in de verdrukking geraakt en tot op de dag van vandaag dragen zij daarvan de gevolgen. 

Samiwork wil staan voor de belangen van dit volk. Verzoening is hierin een cruciaal begrip.

Verzoening tussen de groepen mensen, verzoening met het eigen verhaal, en aan de basis: de verzoening van ieder mens met God door Jezus Christus. Aanvaard worden en vergeving ontvangen zijn de sleutels om tot herstel te komen (2 Kor. 5:17-21).