Missie

We willen dat de liefde van Jezus bekend wordt in Lapland en dat de bevolking tot herstel komt.

Om dat te bereiken ...

... leggen we contact met Sami-evangelisten in het gebied van Lapland. Zij weten als geen ander wat nodig is

... ondersteunen we plaatselijk en regionaal evangelisatiewerk

... luisteren we naar de verhalen van de Sami, erkenning en bevestiging gevend voor hun historie en bevestigen in hun identiteit.

... zoeken we mogelijkheden om de Bijbel te verspreiden in diverse Samitalen

... geven we voorlichting.

In Nederland is een gebedsgroep actief, die we voorzien van actuele informatie.

Stichting Samiwork is in het leven geroepen om projecten die de missie ondersteunen mogelijk te maken.