Visie

Sapmi is het gebied in Noord-Scandinavië en Rusland; de oorspronkelijke bewoners zijn de Sami. Veel Sami zijn door de kolonisatie van het gebied in de verdrukking geraakt en tot op de dag van vandaag dragen zij daarvan gevolgen.

We willen staan voor de belangen van dit oervolk. Verzoening is hierin een cruciaal begrip. Verzoening tussen de groepen mensen, verzoening met het eigen verhaal, en aan de basis: de verzoening van ieder mens met God door Jezus Christus. Aanvaard worden en vergeving ontvangen zijn de sleutels om tot herstel te komen (2 Kor. 5:17-21).