Projecten

Stichting Samiwork ondersteunt projecten die bijdragen aan evangelisatie en het geestelijk en maatschappelijk welzijn van de Sami.


Doordat we contacten hebben in het werkveld onder de Sami, kunnen we een aantal mooie projecten lanceren.
Op deze pagina kunt u de projecten vinden waarvoor de Stichting financiële ondersteuning zoekt. 

Heeft u er vragen over, stelt u ze gerust. We nemen graag contact met u op!

 

Giften t.b.v. Stichting Samiwork kunt u overmaken naar NL07 ABNA 0100 8481 33.

M.i.v. 19 maart 2021 is de stichting aangemerkt als algemeen nut beogende instelling (ANBI).