Stichting Samiwork

Stichting Samiwork

St. Samiwork is in het leven geroepen om de Sami financieel te kunnen ondersteunen bij projecten die bijdragen aan evangelisatie en het geestelijk en maatschappelijk welzijn van de Sami.

 

Bankno van de Stichting is NL07ABNA0100848133. 

M.i.v. 19 maart 2021 is de stichting erkend als algemeen nut beogende instelling (ANBI).