ANBI

ANBI verklaring 2023
Samiwork & ANBI Samiwork is een stichting erkend door de belastingdienst als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Wie aan Samiwork een gift geeft, mag dat bedrag aftrekken van de inkomstenbelasting. Bovendien is Samiwork vrijgesteld van schenk- en erfbelasting.
Financiële verantwoording 2022
Dank voor uw giften voor de projecten van Stichting Samiwork! Mede door uw hulp kan het Evangelie onder de Sami verspreid worden. Hier ziet u hoe de giften besteed zijn in 2022.
Naar het archief